პუბლიკაციები

სოფლის განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში

2017-10-10

პროექტს “სოფლის განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში” ახორციელებს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA), მერსი ქორფსთან, ELVA საზოგადოებრივი ჩართულობა და West Cork განვითარების პარტნიორობასთან (ირლანდია) ერთად

ENPARD-ძლიერი სოფელი უკეთესი მომავლისთვის

2017-10-10

სოფლად სამუშაო ადგილების შექმნა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ეკონომიკის დიფერსიფიკაციას უწყობს ხელს, და ამასთან სოფლის მეურნეობაზე დამოკიდებულებას ამცირებს

ირლანდიური გამოცდილება ახალქალაქში

2017-09-27

პროგრესული და ძლიერი სოფელი, ცალკეული თემების ჩართულობით, სადაც განიხილება სოციალური, კულტურული და ეკონომიკური აქტივობები ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

ახალქალაქის სოფლის განვითარება ევროპული LEADER მიდგომით

2017-09-27

ევროპის სამეზობლო პროგრამა მიზნად ისახავს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის ლიდერის კომპონენტის განვითარების ხელშეწყობას, რათა ჩამოყალიბდეს სოფლის განვითარების მკაფიო გეგმა.