ვიდეო გალერეა

ეკოლოგიური გარემო

2021-01-04

ტურისტული პოტენციალი

2021-01-04

სოციალური ინტეგრაცია

2021-01-04

ადგილობრივი შემოსავლები

2021-01-04

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორის ვიზიტი

2020-06-13

საგრანტო სახელმძღვანელო

2019-11-15

ეფექტური კომუნიკაცია

2019-04-23

ეფექტური გასაუბრება

2019-04-08

რეზიუმე

2019-04-01

საგრანტო პროგრამა

2018-12-05

ახალგაზრდული ბანაკი კახეთში

2018-09-17

ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია

2018-08-10

პროექტის ფარგლებში 2017 წელს განხორციელებული აქტივობები

2018-05-31

ტრეინინგები ახალგზარდებისთვის

2018-05-31

ახალქალაქის განვითარების ჯგუფის (LAG) წევრების ვიზიტი ყაზბეგში

2017-11-08

ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიაზე მუშაობა

2017-10-31

ახალქალაქის კერძო და არასამთავრობი სექტორის მონაწილეობა ბიზნესს ფორუმში

2017-10-31

ENPARD-ის პროექტის ფარგლებში ქალებთან და ახალგაზრდებთან საინფორმაციო შეხვედრები

2017-10-31

ირლანდიის LEADER მიდგომის გამოცდილება ახალქალაქში

2017-10-10

ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის (LAG) ის ჩამოყალიბება

2017-10-10

სოფლის განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში-პროექტის გაცნობა

2017-09-27

ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელების ხედვები ახალქალაქის განვითარების შესახებ

2017-09-27

შეხვედრები ახალქალაქის ადგილობრივ მთავრობასთან ENPARD-ის პროექტის ფარგლებში

2017-09-27