2019 წლის 8 დეკემბერს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში (ჩამდურა, კიროვაკანი, ვაჩიანი) პატარა ბიბლიოთეკები მოეწყო.

2019-12-10
2019 წლის 8 დეკემბერს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში (ჩანდურა, კიროვაკანი, ვაჩიანი) პატარა ბიბლიოთეკები მოეწყო. საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორმა, მწერალმა გიორგი კეკელიძემ სკოლებში წაიკითხა საჯარო ლექცია გენდერული თანასწორობის იდეისა და მნიშვნელობის შესახებ.