2019 წლის 2-3 ნოემბერს ახალქალაქის სკოლის მოსწავლეებთან გაიმართა შეხვედრა თემაზე: წიგნიერების და მხატვრული ლიტერატურის მნიშვნელობა და გავლენა ადამიანის განვითარების პროცესზე

2019-12-09