საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ახალქალაქში

2018-05-31
ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის წევრებმა დამოუკიდებლობის დღე ჯავახეთის ეროვნულ პარკსა და მოსახლეობასთან შეხვედრით აღნიშნეს. ეკოლოგია და გარემოს დაცვა ახალქალქალაქის სტრატეგიის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა. ჯავახეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა საინტერესო სემინარი ჩაატარეს დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობაზე რეგიონისთვის, ასევე განიხილეს სამომავლო გეგმები დაკავშირებული სხვადასხვა ეკო კლუბების ჩამომაყალიბებასა და ახალგაზრდებისთვის საგანმანათლებლო სემინარების ჩატარებაზე. LAG-ის ინიციატივით სკოლის მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის ჩატარდება სხვადასხვა საინფორმაციო სემინარები გარემოს დაცვის მნიშვნელობაზე მათი ცნობიერების ასამაღლებლად და დასუფთავების აქციები.

პროექტის “სოფლის განვითარების ახალი მიდგომა საქართველოში“ ხორციელდება საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის (GRDD/GIPA) მიერ. პროექტის პარტნიორები არიან მერსი ქორფსი, ელვა საზოგადოებრივი ჩართულობა და დასავლეთ კორკის განვითარების პარტნიორობა. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში.