ევროპის დღე ახალქალაქში

2018-05-13
ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის (LAG)-ის წევრებმა ევროპის დღე აღნიშნეს. ევროპის დღე ახალქალაქში სამცხე-ჯავახეთის ნატოსა და ვეროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა. ღონისძიებაზე მოსულ სტუმრებს შესაძლებლობა ქონდათ გაცნობოდნენ LEADER-ის პროგრამას, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო მოსახლეობისთვის ინფორმაციების მიწოდება საგრანტო კონკურსებსა და ადგილობრივ განვითარების სტრატეგიაზე.
პროექტის “სოფლის განვითარების ახალი მიდგომა საქართველოში“ ხორციელდება საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის (GRDD/GIPA) მიერ. პროექტის პარტნიორები არიან მერსი ქორფსი, ელვა საზოგადოებრივი ჩართულობა და დასავლეთ კორკის განვითარების პარტნიორობა. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში.