Եվրամիության աջակցությամբ Ախալքալաքում հանդիպումները կանանց եւ երիտասարդների հետ շարունակվում է:

2017-09-27
Վրաստանի հասարակական գործերի ինստիտիտուտը (GIPA), Ախալքալաքի մունիգիպալիտետում, համգործակից կազմակերպությունների հետ մեկտեղ՝ «Գյուղի զարգգացման նոր մոտեցման նպաստումը Ախալքալաքում» նախագծի շրջանակներում շարունակում է տեղեկատվական հանդիպումները կանանց եւ երիտասարդների հետ:

Հանդիպումներին տրամադրվում է տեղեկատվական նյութերը LEADER_մոտեցում Եվրոպական մոդելի վերաբերյալ: Իսկ նախագծի միջազգային համագործակից Իռլանդիան տեղի բնակչության հետ կիսում է 25 տարվա փորձը: LEADER- մոտեցումը՝ մասնավոր, հանրային եւ քաղաքացիական ոլորտի մասնակցությամբ նպաստում է տեղական համայնքների եւ տնտեսության զարգացմանը: Դաշտային այցերը եւ տեղեկատվական հանդիպումները տեղի են ունենում Ախալքալաքի տեղական զարգացման խմբի անդամների ներգրավվածությամբ: Մոտ ապագայում նախագծի շրջանակներում ծրագրվում է կրթական ակտիվություններ երիտասարդ խմբերի եւ կանանց համար:

«Գյուղի զարգգացման նոր մոտեցման նպաստումը Ախալքալաքում» նախագիծը իրագործվում է Վրաստանի հասարակական գործերի ինստիտիտուտի (GIPA), Մերսի Քորփսի, ELVA-ի հասարակական ներգրավվածության եւ West Cork (Իռլանդիա)-ի զարգացման համագործակցության հետ մեկտեղ: